Други медикаменти и диетични добавки

Експертите взеха предвид различни други медикаменти и добавки, за които се знае, че в някои случаи се използват за лечение на ДМД. Те прегледаха публикуваните данни за тези вещества, за да преценят има ли достатъчно доказателства за тяхната безопасност и ефикасност за да дадат препоръки.

Експертите направиха следните заключения:

  • Използването на oxandrolone, анаболен стероид, не се препоръчва.
  • Безопасността от използването на Botox не е проучена за лечение или профилактика на контрактурите при индивиди с ДМД и не се препоръчва.
  • Не е намерена подкрепа за системното използване на креатин. Рандомизирано контролирано проучване на креатин при ДМД не показа ясна полза. Ако човек приема креатин и са налице проблеми с бъбреците, необходимо е да се прекъсне приема на тази добавка.
  • Препоръки не могат да бъдат направени за момента за други добавки или лекарства, които понякога се използват за лечение на ДМД, включително ко-ензим Q10, карнитин, аминокиселини (глутамин, аргинин), противовъзпалителни/антиоксиданти (рибено масло, витамин Е, екстракт от зелен чай, пентоксифилин), и други, включващи билкови и растителни екстракти. Експертите решиха, че няма достатъчно доказателства в публикуваната литература.
  • Експертите се съгласиха, че това е област, в която са необходими допълнителни проучвания. Подкрепя се активното участие на семействата в дейности, които развиват знанията, като пациентски регистри и клинични проучвания.

Стероидите са единствените медикаменти за които експертите се съгласиха, че могат да се препоръчват. Въпреки, че някои от лекарствата споменати по-горе са доста широко употребявани, все още няма достатъчно доказателства, за да се каже дали тези различни добавки наистина оказват ефект или не. Важно е да се обсъждат всички лекарства с Вашия лекар преди да помислите за прибавяне или спиране на медикамент.

Таблица "Странични ефекти при стероидите" обобщава основните странични ефекти на стероидите, за които трябва да се следи и полезните действия спрямо тях. Факторите, които имат значение за поддържане или повишаване на дозата са ефект от терапията, тегло и растеж, дали има странични ефекти и до колко те са контролируеми.

Information based on consensus statement (published in January 2010)